İÇERİK

DERS DÖNEMİ: EKİM 2014 – MAYIS 2015

 

Oyun Yazarlığının Temel Kavramlarına Giriş

EKİM-ARALIK

Klasik dramatik yapı ve dramatik yapının temel kavramları üzerinde durulacak. Oyun metinleri ve  film örnekleri  eşliğinde klasik dramatik yapının tarihsel seyri takip edilecek.  Dünya tiyatrosundan çağdaş metinler ve sahnelemeler  üzerine okumalar gerçekleştirilecek. Yazı pratiğine yönelik egzersizler yapılacak.

‘Yeni Metin’de İçerik-Biçim İlişkisi

OCAK-ŞUBAT

İçerik-biçim ilişkisinden yola çıkarak özgün bir yapı oluşturmanın yöntemleri ‘yeni metin’ tanımı ekseninde tartışılacak. Amerikan, Fransız, İngiliz ve Alman tiyatrolarında çağdaş metnin ve sahnelemenin dinamikleri üzerinde durulacak.  Yazı pratiğine yönelik egzersizler gerçekleştirilecek.

Sahneleme Sürecinde Oyun Metni

MART-NİSAN

Tiyatro pratiğinden gelen isimlerin katılımıyla oyun metninin sahne ile kurduğu ilişki üzerinde durulacak. Dekor, ışık, oyunculuk ve reji gibi tiyatronun farklı disiplinlerinden isimler çağdaş tiyatro perspektifinden metin-sahneleme ilişkisine dair tecrübelerini paylaşacaklar.

Katılımcıların geliştirdikleri metinler ile ilgili okumalar  ve  metinlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Oyun Yazma Pratiği

MAYIS

Oyun metinlerinin tamamlanacağı bu süreçte katılımcılar ile yazdıkları metinler üzerine bire bir dramaturji çalışmaları gerçekleştirilecek. Metnin ihtiyaçlarına yönelik çalışma yöntemleri belirlenecek. Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek olan oyunlar, yapılan bu çalışmaların sonrasında belirlenecek.