Değerli galataperform.com kullanıcısı, galataperform.com’a üye olarak aşağıdaki koşul ve hükümleri okumuş kabul edileceğinizi, bu hükümler ve koşullar ile karşılıklı bağlı olacağımızı belirtir, bu nedenle aşağıdaki sözleşmeyi dikkatle okumanızı önemle rica ederiz.

Üyelik formunu doldurarak ve üyelik işlemlerini tamamlayarak aşağıda yazılı şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Sözleşmede kabul etmek istemediğiniz hükümler olması durumunda her zaman üyelikten ayrılabilir ve sisteme erişmemeyi tercih edebilirsiniz.

GalataPerform Tiyatrosu olarak bu sözleşmede zaman zaman değişiklik yapabiliriz ve yapılan değişiklikler, galataperform.com web sitesine yüklenmesi ile derhal yürürlük kazanır. Bu sözleşmeyi kabul ederek, sözleşmede yapabileceğimiz her türlü değişiklik ve güncellemeyi kabul ile belirli sürelerle sözleşmede güncelleme olup olmadığının kontrol ve teyidi amacıyla web sitemizi kontrol etmeyi taahhüt etmektesiniz. Web sitemize kullanıcı girişi yapmaya devam etmeniz, web sitemizde yer alan en güncel sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

MADDE 1. TARAFLAR
İşbu sözleşmenin tarafları bir tarafta GalataPerform Tiyatrosu ile diğer tarafta galataperform.com sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan bireysel veya kurumsal internet kullanıcısıdır (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.)

MADDE 2. AMAÇ
İşbu sözleşmenin amacı, GalataPerform Tiyatrosu ve KULLANICI arasında, galataperform.com websitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü düzenlemektir.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
galataperform.com, tiyatro ve sahne sanatları kapsamında, kullanıcılarına online bilet satışı yapmayı, GalataPerform Tiyatrosu hakkında en güncel ve doğru bilgiyi vermeyi hedefleyen, internet üzerinden üye veya üye olmayan kişilerce erişilebilen bir platformdur.

İşbu sözleşme, anılan amaç doğrultusunda sisteme KULLANICI olarak giriş yapmak ve böylelikle; online bilet satın almak, GalataPerform Tiyatrosu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı hüküm ve koşulları kapsamaktadır. Bu sebeple galataperform.com KULLANICISI, galataperform.com’a üye olmakla işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 4. KULLANICININ HAK VE SORUMLULUKLARI
galataperform.com websitesine üye olarak KULLANICI’lara sağlanan hizmet ve seçeneklerden faydalanmak isteyen özel veya tüzel kişiler, sistem üzerindeki “Yeni Üyelik” butonuna tıklayarak KULLANICI olmayı ve Üyelik Formu’nda yer alan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhütle, yanlış ya da eksik olmasından dolayı GalataPerform Tiyatrosu’nun veya üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan münhasıran sorumlu olmayı kabul etmektedir. KULLANICI’nın kayıt formunda verdiği bilgilerin doğru olmadığı, eksik, sahte, hatalı olduğunun tespiti halinde, üyelik derhal iptal edilebilir ve KULLANICI’nın hesabına girişi engellenebilir. GalataPerform Tiyatrosu’nun bu nedenle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazmin hakkı saklıdır.

KULLANICI, galataperform.com’a yüklediği içerik ve yazdığı yorumlar ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini, yüklediği, oyladığı veya yorumladığı içerik için GalataPerform Tiyatrosu tarafından kendisine herhangi bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyeceğini, yüklediği, oyladığı ve yorumladığı içeriğe ilişkin kullanım hakkı başta olmak üzere her türlü hakkını bedelsiz olarak münhasıran GalataPerform Tiyatrosu’na devrettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, kullanımından kaynaklanan üçüncü kişilerden gelebilecek herhangi bir hukuki talebin, her türlü hukuk ve ceza davasının muhatabı ve tek sorumlusudur. KULLANICI yüklediği veya yorum yazdığı içeriklerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve hiçbir kişilik hakkına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan ve münhasıran kendisinin sorumlu olacağını, GalataPerform Tiyatrosu’nun bu konuda hiçbir sorumluluğunun olmadığını, KULLANICI’nın hukuka aykırı davranışları nedeniyle GalataPerform Tiyatrosu’nun bir zarara veya kâr kaybına uğraması durumunda bu zararları GalataPerform Tiyatrosu’nun ilk yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını, KULLANICI’nın hukuka aykırı davranışları nedeniyle zarar gören herhangi üçüncü kişinin varlığı durumunda GalataPerform Tiyatrosu’na talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da GalataPerform Tiyatrosu’nun ilk talebinde derhal karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI, websitesine yüklenen içeriğin ve yorumların GalataPerform Tiyatrosu tarafından, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve içerikte GalataPerform Tiyatrosu’nun gerekli gördüğü ve dilediği değişiklikleri yapabileceğini, GalataPerform Tiyatrosu’nun yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yargı mercileri tarafından GalataPerform Tiyatrosu’ndan ilgili KULLANICI bilgilerinin istenmesi halinde, GalataPerform Tiyatrosu tarafından bu bilgilerin verileceği KULLANICI tarafından koşulsuz olarak kabul edilmektedir.
Şifresinin korunması ve gizli tutulması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, bilgilerinin kendisi veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak her türlü zarar, aksaklık ve kayıptan münhasıran sorumludur. KULLANICI, bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark etmesi halinde, durumu GalataPerform Tiyatrosu’na bildirmekle yükümlüdür. Bildirim işlemi

KULLANICI’nın bilgilerinin hileli kullanımından doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

KULLANICI, üyeliğini ve galataperform.com’u hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmamayı, başkalarının da galataperform.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, ilgili yasalara göre suç sayılan bir eylem aracı olarak galataperform.com’u kullandığı takdirde her türlü yasal mercilerden yöneltilecek taleplerde hakkındaki bilgilerin gerekli yerlere talep doğrultusunda sunulacağını kabul eder.

KULLANICI, galataperform.com üzerinde işlem yaptığında IP numarasının GalataPerform Tiyatrosu sunucularında kayıt altına alındığını bilmektedir.

galataperform.com tüm üyelerinin ve KULLANICI’nın kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymakta, kişisel verilerini yürürlükte olan mevzuata aykırı olacak şekilde kullanmamakta ve işlememektedir. GalataPerform Tiyatrosu, KULLANICI’ya ait kişisel bilgilerin yasal gereklilikler ve/veya işbu sözleşmede belirtilen haller dışında hiçbir kurum veya kuruluşa verilmeyeceğini ve kullanılmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI’nın galataperform.com yoluyla websitesinin bireysel veya kurumsal üyesi olan veya olmayan herhangi bir üçüncü kişi ile kurduğu ilişkiden ve bu ilişkiden kaynaklı her türlü olası zarardan münhasıran KULLANICI sorumludur.
KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve uyuşmazlıktan GalataPerform Tiyatrosu’nun sorumlu olmadığını kabul eder ve GalataPerform Tiyatrosu’nu işbu çerçevede ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, galataperform.com websitesini kullanırken;
• Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri veya diğer devletlerin yasalarını hiçbir surette ihlal etmeyeceğini,
• Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer devletlerin yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
• galataperform.com’un sahibi/sahipleri, görevlileri, yöneticileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, gerçekten, hukuken ve fiilen temsilcisi olmadığı hiçbir kişi veya kurumu, o kişi veya kurumun temsilcisiymiş gibi üçüncü şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi veya kurum ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
• galataperform.com içeriğinde yer alan metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak galataperform.com websitesinde yer alan hiçbir içeriği değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
• Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
• Websitesinin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,
• Reklam, promosyon, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari, dini, siyasi fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
• Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,
• Yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer nitelikteki her türlü işlem ve eylemlerden kesin olarak kaçınacağını, websitesi üzerinde bu tür eylemlerde bulunan kişiler tespit etmesi durumunda derhal TİYATROLAR.COM.TR’ya bildireceğini, böyle bir işlem ve eylem gerçekleştirdiği takdirde doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zararı tazmin edeceğini ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı münhasıran tazmin ederek TİYATROLAR.COM.TR’yi bu yöndeki taleplere muhatap kılmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 5. GALATAPERFORM.COM’UN HAK VE SORUMLULUKLARI
galataperform.com, sistemin kullanılmasından veya kullanılmamasından, galataperform.com üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir doğrudan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) galataperform.com veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

GalataPerform Tiyatrosu, galataperform.com içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya galataperform.com yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
Telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve sisteme erişim ve sistemi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden münhasıran KULLANICI sorumludur. Bu çerçevede galataperform.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KULLANICI, sisteme erişimi ve sistemi kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. GalataPerform Tiyatrosu hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

GalataPerform Tiyatrosu, bir yargı merciinin kararı veya gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığının tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

GalataPerform Tiyatrosu, KULLANICIların galataperform.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurdukları üyelik formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, işbu sözleşmede ve websitesinde yer alan Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında veya yasal gereklilikler dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

GalataPerform Tiyatrosu, KULLANICIlara ve KULLANICIların galataperform.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, KULLANICIlar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
galataperform.com sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler GalataPerform Tiyatrosu tarafından saklanmakta olup, bu bilgiler sözleşmede belirlenen ve benzeri haller dışında üçüncü şahıslar ve diğer kullanıcılar ile ancak KULLANICI’nın onayı halinde paylaşılacaktır. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla KULLANICI’nın Gizli Bilgileri dışında GalataPerform Tiyatrosu tarafından kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması ise her zaman mümkündür.

MADDDE 6. GİZLİLİK
Kişisel bilgiler, adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. GalataPerform Tiyatrosu’nu, sunduğu hizmet kalitesini muhafaza edebilmek ve artırabilmek amacıyla bazı Gizli Bilgileri kullanıcılarından talep etmekte ve bunları muhafaza etmektedir. galataperform.com sunucularında toplanan bu bilgilerin talep ve temin edilmesi aşağıda, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla sıralanan amaçlarla yapılmakta olup, GalataPerform Tiyatrosu bu bilgileri faaliyet dışı hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere satmamaktadır: reklam ve promosyon çalışmaları, iş geliştirme süreçleri, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, kategorizasyon ve hedef kitle araştırma ve çalışmaları, websitesini kişiselleştirerek kullanımı daha verimli hale getirmek, pazarlama amaçlı olan veya olmayan bilgiler dışında sizleri ilgilendirebileceğini düşündüğümüz bilgileri sizlerle paylaşabilmek için iletişim bilgilerine sahip olabilmek, gerektiği durumda özel bilgilerinizi aktarmaksızın üçüncü kişilere sadece istatistiksel amaçlı bilgi vermek için kullanılmaktadır. GalataPerform Tiyatrosu, Gizli Bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. GalataPerform Tiyatrosu’nun kendisinden makul ölçüde beklenebilecek gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın,galataperform.com web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GalataPerform Tiyatrosu’nun bir sorumluluğu olmayacaktır. GalataPerform Tiyatrosu, e-posta adresleri ve Üyelik Formunda talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, site kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler GalataPerform Tiyatrosu’nun iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. GalataPerform Tiyatrosu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na galataperform.com websitesinin ana sayfasından her zaman erişmek mümkündür.

MADDE 7. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar işbu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağı hususunda mutabıktır. KULLANICI, işbu sözleşmenin ifası sırasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına kesin ve eksiksiz olarak uymanın da yanında, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yüklediği, oyladığı ve yorum yaptığı içeriği ilgilendirebilecek her türlü yerel ve uluslararası yasalara, Türkiye dışında ikamet ediyorsa ve/veya galataperform.com’a Türkiye dışından erişiyorsa, ilgili ülke yasalarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, aralarında işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini kabul ve beyan ederler.

MADDE 8. MÜCBİR SEBEPLER
İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi sonrasında önceden öngörülemeyen, GalataPerform Tiyatrosu’nun kontrolü dışında gelişen ve GalataPerform Tiyatrosu’nun işbu sözleşme ile üstlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, örnek olarak deprem, yangın, sel, olağanüstü hal, karmaşa, savaş, ayaklanma ve benzeri durumlar, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. KULLANICI, mücbir sebep süresince GalataPerform Tiyatrosu’nun işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 9. SÜRE VE FESİH
İşbu sözleşme, KULLANICI’nın “Kayıt Ol” butonuna tıklaması ile yürürlüğe girer ve taraflardan birinin işbu sözleşmede düzenlendiği üzere feshetmesine karar süresiz olarak yürürlükte kalır.

GalataPerform Tiyatrosu’nun, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin KULLANICI’nın üyeliğini askıya alabilir veya üyeliği iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. KULLANICI, üyeliğinin askıya alınması veya iptalinin bütünüyle GalataPerform Tiyatrosu’nun tek taraflı inisiyatifine tabi olduğunu ve bu hallerde GalataPerform Tiyatrosu’na karşı herhangi bir hak ve talep ileri süremeyeceğini, tüm dava ve talep haklarından feragat ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KULLANICI, üyelikten ayrılmak istediğinde, websitesine üye girişi yaparak “Üyeliğimi Sil” butonu ile üyelikten ayrılabilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak KULLANICI’nın üyeliği boyunca websitesini kullanımı, yüklediği, oyladığı ve yorum yaptığı içeriği websitesinde muhafaza etme hakkı tamamen GalataPerform Tiyatrosu’na ait olup, bunlar ile ilgili münhasır sorumluluk fesihten sonra da süresiz olarak KULLANICI’ya ait olmaya devam eder.

MADDE 10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta her iki tarafın defter ve bilgisayar kayıtları ile her türlü elektronik yazışmanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme, KULLANICI’nın “Kayıt Ol” butonuna tıklaması ile yürürlüğe girerek her iki taraf yönünden bağlayıcılık kazanır.